AT Friesland
Grond, weg en waterbouw

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

• Vervoer ATFriesland: De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.
Algemene Vervoerscondities AVC 2002

• Betalingen ATFriesland: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
Algemene Voorwaarden AT Friesland

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Reclames binnen  8 dagen, betaling binnen 14 dagen. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.